بێ گرفت

خاوەنی : لطیف شیخ وەساتی
بێرکۆت
07504533838