دییە

خاوەنی : م.شمس الدین قادر
فەرمانبەران
07504496767