کۆمپانیای یاسین

خاوەنی : عونی محمد سورچی
سەروەران
07504979925